Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) Nedir?

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) Nedir? Bir Salı Eyl. 08, 2009 5:05 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
UKD: "Ulusal Kuvvet Derecesi" Satranç sporcularının satranç oyun kuvvetini anlatan, federasyon tarafından hesaplanan ve Türkiye’de geçerli olan dört basamaklı bir sayıyı anlatır.
Federasyonumuz UKD ile ilgili bir prosedür hazırlamış ve web sitesinde de yayınlamıştır.Açık ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmıştır.
Prosedürü Federasyonumuzun web sitesinden word belgesi olarak aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.İndirmek istemeyenler için ben sizin adınıza Kopyala+yapıştır yöntemiyle aşağıda paylaşıyorum.Emeği geçenlere teşekkür ederiz.
TSF-TK-PRS/05 Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Kuvvet Derecesi Hesaplama Prosedürü

UKD hakkında sıkça sorulan soruların cevapları ise aşağıdaki linktedir.
http://ukd.tsf.org.tr/index.php?t=sssTSF-TK-PRS/05 TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ULUSAL KUVVET DERECESİHESAPLAMA PROSEDÜRÜ

AMAÇ :
Türkiye Satranç Federasyonu, resmi ve özel yarışma ve turnuvaları sonrası, sporcuların satranç oyun kuvvetini istatistiksel yöntemlerle saptamaktır.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, Türkiye’de düzenlenen ve sadece iki sporcu arasında FIDE Satranç Kuralları esas alınarak oynanan tüm oyunlar ve bu oyunların oynandığı tüm satranç yarışmalarını kapsar.
SORUMLULAR:
Türkiye Satranç Federasyonu , Teknik Kurul
TANIMLAR
Bu prosedürde geçen;
“ Federasyon “ Türkiye Satranç Federasyonunu ,
“ UKD “ Ulusal Kuvvet Derecesi Satranç sporcularının satranç oyun kuvvetini anlatan, federasyon tarafından hesaplanan ve Türkiye’de geçerli olan dört basamaklı bir sayıyı,
“ GKD “ Geçici Kuvvet Derecesi UKD’ siz satranç sporcularının o yarışma için hesaplanmış satranç oyun kuvvetini anlatan dört basamaklı bir sayıyı
anlatır.

PROSEDÜR İÇERİĞİ:

1. UKD hesaplarına alınan Yarışmalar takım yarışması da olsa, UKD açısından bireysel olarak ele alınır. Yarışmalar düzenleme şekillerine göre dörde ayrılırlar: İsviçre Sistemi, Döner Turnuva, İkili Maç ve Scheveningen Sistemi.
2. UKD hesaplamaları açısından sadece Bireysel Döner (Berger) Sistem farklıdır, diğer tüm sistemler (takım veya bireysel) İsviçre Sistemi gibi raporlanır ve hesaplamalara alınırlar.
3. Bir Yarışmanın UKD hesaplamalarına alınabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Oyunlar için verilen süreler her iki sporcu için de eşit ve en az 60’ar dakika olmalıdır,
b) Oyunlarda FIDE Satranç Kuralları geçerli olmalı ve Fide Kuralları Ek B ve C bölümleri (Hızlı Satranç ve Yıldırım) uygulanmamalıdır,
c) Yarışmaların süresi 90 günü aşmamalı,
d) Yarışmada birden fazla UKD’ li sporcu bulunmalıdır. Bulunmadığı yarışmalarda UKD’ siz sporcular sadece o yarışmanın başlangıcında 800 kabul edilerek hesaplamalar yapılır.
4. Oynanmadan sonuçlanan oyunlar hesaplamalara alınmaz.
5. İkili maçlarda her iki tarafın da UKD’ li olması gerekmektedir, fakat İl Birinciliği, Türkiye Şampiyonluğu gibi unvan maçları ile, Federasyonun düzenlediği ikili maçlar UKD’ siz sporcuların hesabına işlenir.
6. UKD puanının esasları
a) Hesaplama öncesinde UKD puanına sahip olmayan sporcular UKD’ sizdir.
b) UKD puanları en az 1000’dir, hesaplamalar sonucunda 1000’in altında UKD puanına sahip olan sporcular UKD’ siz olarak işlem görür ve UKD listelerinde görünmez.
c) UKD puanları yeni liste açıklanıncaya kadar sabittir, hesaplamalara aynı şekilde girer.
d) UKD’ siz sporcuların UKD puanları sporcunun geçmiş yarışmalarda elde ettiği performans puanlarının (8.A.1) ağırlıklı ortalamasıdır ve en az 7 oyun tamamlanınca UKD puanı listede çıkar. Ancak; bir yarışmada performans puanlarının kayda alınabilmesi için en az 3 UKD’ li sporcu ile karşılaşmış olmak gerekir.
e) 7 oyunu tamamlamamış bir sporcu 2 yıl içinde UKD puanı elde edemezse, arşivde yer alan performans puanı silinir.
f) UKD’li sporcuların yeni UKD puanları aşağıdaki formülle hesaplanır.
UKDy = UKDe + ∆ D (formül 1)
UKDy : Yeni UKD puanı
UKDe : Eski UKD puanı
∆ D : Katıldığı Yarışmalarda elde ettiği UKD değişimlerinin toplamı.
g) UKD’sini arttıran sporcunun yeni UKD puanı, dönem içinde göstermiş olduğu ortalama performanstan daha yüksek olamaz.
h) İki rakip arasındaki UKD farkı 350’den fazla ise, fark 350 olarak kabul edilir.
Örnek: UKD’leri 1500 ve 2000 şeklinde ise, 1500’lük sporcunun rakibi 1850;
2000’lik sporcunun rakibi ise 1650 olarak kabul edilir.
7. UKD Listesinde,
a) UKD puanına sahip sporcular federasyon tarafından onaylanmış ve yayımlanan toplu bir listede yer alırlar.
b) UKD listesi her yarışmadan sonra yeniden hesaplanır ve güncellenir.
c) Hesaplamalar federasyonun uygun göreceği kuruluş veya görevliler tarafından yapılır.
d) Listede bulunması gereken asgari bilgi sporcuların adı, soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, UKD puanları ve illeridir. Hesaplama görevlileri imkan dahilindeki diğer bilgileri ve istatistik verileri de sağlayabilirler
8. Hesaplama yöntemleri madde 4’de verilen yarışma çeşitlerine göre farklılık gösterir.
A. İsviçre Sistemi
1) UKD’ siz sporcular için ön hesap yapılır (İkili maçlar hariç)
a) Yarışmadaki UKD’ li sporcuların ortalaması alınır.
b) UKD’ siz sporcular bu ortalamadan 300 puan düşük kabul edilerek hesaba başlanır (bkz. madde 4.d)
2) UKD ve ön hesap puanları kullanılarak UKD’ siz sporcuların göstermiş oldukları performans puanları hesaplanır.
P= Ro+dP (formül 2)
P : Performans puanı
Ro : Rakiplerin ortalama kuvvet derecesi (350 puan farkları dikkate alınır)
dP : Performans Farkı (bkz. Ek1 Tablo 1)
3) UKD’li sporcuların alması gereken puanlar (We) hesaplanır.
We= PD xn
PD : Rakip ortalamasına karşı alınması gereken yüzdelik skor (bkz. Ek1 Tablo 2)
n : Oyun sayısı
4) UKD’li sporcular için değişim miktarları hesaplanır. Yarışmanın bireysel birincisinin UKD puanı düşmez.
∆D =k(W-We) (formül 3)
∆D : UKD değişimi
W : Sporcunun yarışmada aldığı puan
We: Sporcunun rakiplerinden alması gereken puan
k : Sporcunun değişim katsayısıdır ve UKD puanlarına göre aşağıdaki değerleri alır:

+2400 ise k=10
1600-1999 ise k=20
2000-2399 ise k=15
-1599 ise k=25


5) Performans puanları, UKD’ siz sporcuların bu yarışma için hesaplanmış puanları olarak arşive alınır.
B. Döner Yarışma
1) Oynanmadan sonuçlanan bir oyun varsa, İsviçre Sistemi gibi değerlendirilir.
2) UKD’ li sporcuların ortalaması alınır.
3) UKD’ li sporcuların puanları kullanılarak yarışma ortalaması hesaplanır.
To = Ra - 400×(2×s/N-1)×(m-1)/m (formül 5)
To : Yarışma ortalaması
Ra : UKD’ li sporcuların ortalaması
s : UKD’ li sporcuların toplam puanı
N : UKD’ li sporcuların toplam oyun sayısı
m : Sporcu sayısı
4) Yarışma ortalaması kullanılarak UKD’ siz sporcuların performans puanları hesaplanır.
P= To+(m-1)dP/m (formül 6)
5) UKD’ siz sporcular için hesaplanan performanslar, UKD’ li sporcuların hesabında UKD sayılarak madde 8.a.3’den itibaren devam edilir.
9. Raporlama yöntemleri madde 4’de verilen yarışma çeşitlerine göre farklılık gösterir.
A. İsviçre Sistemi
1) Her sporcuya ait bilgiler kendisine ait bir satırda yer alır.
2) Her sporcunun numarası birinci sütuna yazılır.
3) İkinci sütuna Ad ve Soy ad yazılacaktır.
4) Üçüncü sütunda UKD yazılı olacaktır.
5) Eğer yarışma yönergesinde belirtilmişse, ELO hesaplarına gönderilmesi için dördüncü sütuna ELO yazılacaktır.
6) UKD veya ELO puanı olan fakat bilinmeyen sporcular işaretlenmelidir.
7) Beşinci sütunda sporcunun lisans kaydının yapıldığı ili veya kodu yazılacaktır.
Cool Sonraki sütunda varsa sporcunun TSF No su yazılacaktır
9) Bunların yanına ek bilgi (lisans, doğum vb.) içeren sütunlar olabilir.
10) Birinci sütunda yazılan numaralar aynı zamanda eşlendirme numaralarıdır.
11) Turlara ait sütunların her birinde sporcunun o turda oynadığı rakibinin birinci sütunda yazan numarası ve o sporcudan aldığı puan yazılacaktır. Puanı gösteren sayı daha büyük ve belirgin olmalıdır.
12) Turlara ait sütunlardan sonra veya önce toplam puanı gösteren bir sütun olacak ve en sondaki sütunda dereceler yazılacaktır.
13) Oynanmadan sonuçlanan oyunları göstermek için ilgili yere kazanç için + kayıp için - işareti, tur atlayan sporcuların puan hanelerine ‘1T’ veya ‘T’ konacaktır.
14) Çizelgenin yukarısına yarışmanın yeri, tarihleri ve zaman temposu yazılacaktır.
15) Çizelgenin altında başhakemin imzası yer alacak ve İl Temsilcisi veya o yarışmada federasyonu temsil eden bir yetkili tarafından da onaylanmış olacaktır.
B. Döner Yarışma
1) İsviçre sistemi raporlaması madde 8.a.(1-Cool geçerlidir.
2) Puanlara ait sütunların her birinin üstünde rakip sporcu numarası olacak ve sporcunun satırında bu numaralı rakipten aldığı puan yazılacaktır. Sporcu ile rakip numarası eşit olan sütuna gelindiğinde bir yıldız işareti konacaktır. Bu çizelgelere ‘çapraz çizelge’ denir.
3) Oynanmadan sonuçlanan veya hakem kararı ile bitirilen oyunları göstermek için kazanana (+), kaybedene ise (-) konulacaktır.
4) Turlara ait sütunlardan sonra toplam puanı gösteren bir sütun olacak ve bunun yanındaki sütunda dereceler yazılacaktır.
5) Çizelgenin yukarısına Yarışmanın yeri, tarihleri ve zaman temposu yazılacaktır.
6) Çizelgenin altında başhakemin imzası yer alacak ve İl Temsilcisi veya o yarışmada federasyonu temsil eden bir yetkili tarafından da onaylanmış olacaktır.
C. Takım Yarışmaları
1) Her sporcuya bir numara verilerek İsviçre Sistemi şeklinde çarşaf çizelge hazırlanır. Bu çizelgede takım yarışmasında yer alan tüm sporcuların isimleri bulunacaktır.
2) Oyun sonuçları İsviçre Sistemi gibi rakip numaraları ve puan belirtilerek çizelgede yer alacaktır. Sporcu bir veya daha fazla turda eşlendirilmemiş görünebilir
3) Çizelgenin yukarısına yarışmanın yeri, tarihleri ve zaman temposu yazılacaktır.
4) Çizelgenin altında başhakemin imzası yer alacak ve İl Temsilcisi veya o yarışmada federasyonu temsil eden bir yetkili tarafından da onaylanmış olacaktır.
10. SP 98 ve Swiss Manager programlarında Local Rating hanesine UKD puanı (bkz. madde 8.A.1) yazılarak hesaplamalar yapılabilir ve programın ürettiği yarışma dosyası federasyona iletilir.
11. Yarışmalar ukd@tsf.org.tr adresine e-posta yolu ile ya da federasyon tarafında belirlenen web sitesine kullanıcı ara yüzü ile iletilir. Hesaplarda kullanılacak teknik bilgileri içeren yarışma çizelgesi iki yolla gönderilebilir.
I. Yol: Yarışmanın sistemine bakılmaksızın raporlama maddelerinde izah edildiği gibi hazırlanan yarışma çizelgesi, MS Word veya Excel formatına dökülür. Bilgisayara kaydedilen dosya Internet ten gönderilecek e-posta mesajına eklenti (attachment) olarak eklenir.
II. Yol: Eşlendirme veya kayıt için Swiss Perfect 98 veya dengi program kullanılan İsviçre Sistemi Yarışmalarda, sporcuların “Local rating” hanesine UKD puanları yazılır. Programın kayıtları bulundurduğu dosyası e-posta eki olarak gönderilir. Hazır bilgisayar verisi gönderildiğinden diğer yollara göre daha güvenlidir.
Her iki yolda da Yarışma raporlama maddelerinde yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eksik bilgiler içeren, isimlerin kısaltmayla verildiği, UKD puanlarının kaydedilmemiş veya yazılmamış olduğu yarışmalar dikkate alınmayacaktır.
12. Bu prosedürü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kağıt üzerinde yollanan yarışmalar UKD hesaplamalarına alınmaz. Bu yarışmalar elektronik ortama aktarıldığında ilk listede değerlendirilmez.


İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TSF Ana Statüsü,
2. TSF Yarışmalar Talimatı,

kaynak:www.tsf.org.tr

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz